Werkwijze

Stap 1: de aanmelding 
Aanmelding kan geschieden door het contactformulier in te vullen of door rechtstreeks telefonisch contact op te nemen via 06-10837138. Aanmelding via iemand anders is ook mogelijk, bijvoorbeeld de huisarts of maatschappelijk werk. 
  Stap 2: het kennismakingsgesprek                                                                                    
  Tijdens dit oriënterende gesprek kunnen wensen en mogelijkheden worden besproken. Er kan worden gekeken naar wat het best passend is bij de cliënt, de situatie en financiering. Aan dit eerste gesprek zijn geen kosten verbonden. Dit gesprek kan thuis plaatsvinden zonder dat daaraan extra kosten zijn verbonden.  
    Stap 3: de financiering                                                                                                   
    U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de begeleiding die je ontvangt. Uiteraard kunnen we zorg dragen voor ondersteuning bijvoorbeeld bij het doen van een aanvraag voor PGB (Persoon Gebonden Budget)  
      Stap 4: het traject                                                                                                               
      Door middel van een uitgebreide intake wordt gestart met het traject. Naar aanleiding van de verzamelde informatie zullen doelen worden omschreven en zal er een handelingsplan worden gemaakt. Dit plan zal als voorstel, hoe gaat de ondersteuning vorm krijgen en met welke frequentie, worden besproken en zodra dit is goedgekeurd en ondertekend, zullen verdere afspraken worden gemaakt.  
       Tot slot:                                                                                                                               
       De laatste stap is het gezamenlijk besluit een moment te kiezen om te stoppen met de begeleiding. Het succes van het traject is afhankelijk van factoren als ‘wie is de cliënt’, ‘wie is de begeleider’ en ‘hoe verloopt de onderlinge samenwerking’? Het is de bedoeling dat cliënt aan het eind van het traject kan zeggen dat het ‘succesvol’ is verlopen.