Voorstellen

Mijn naam is Mick Plooy, studeerde Sociale Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Utrecht, waar ik als orthopedagoog ben afgestudeerd. Specialisatie: kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag. 

Ik heb een brede werkervaring op verschillende gebieden zoals diagnostiek, jeugdhulpverlening, jeugdzorg, onderwijsbegeleiding en re-integratie trajecten. Daarnaast heb ik de functie van beleidsfunctionaris uitgeoefend. Voor deze taakgebieden heb ik me altijd met veel enthousiasme ingezet.   

De laatste jaren ben ik mij meer gaan specialiseren rondom kinderen en jeugdigen met een stoornis in het autistisch spectrum.  

Naast de directe hulp aan cliënten bestaat tevens de mogelijkheid opdrachten aan te nemen inzake scholing en ondersteuning op velerlei gebied, waarbij onder andere gedacht kan worden aan het opzetten en begeleiden van intervisie, individuele en teamondersteuning, het realiseren van beleidsnotities.