Begeleiding

De begeleiding richt zich met name op normaal- tot hoogbegaafde kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen met autisme (Asperger, PDD-NOS, ADHD, ADD, McDD, NLD). De begeleiding kan worden ingezet voor zowel kinderen, jeugdigen als jongvolwassenen en kan zich uitbreiden naar het netwerk rondom de persoon met autisme. 

Voor kinderen en jeugdigen met autisme is de aanwezigheid van een veilige omgeving noodzakelijk om vaardigheden te kunnen ontwikkelen of te vervolmaken. Reden genoeg om de ‘individuele begeleiding’ te laten plaatsvinden in de thuissituatie van cliënt. Het uitgangspunt van de ondersteuning is dat wordt aansloten bij geformuleerde vragen en behoeften van de cliënt, de mogelijkheden en beperkingen. Het handelingsplan krijgt daardoor een ‘uniek’ karakter. Op basis van de geformuleerde hulpvraag wordt begeleiding ingezet die naar vorm en inhoud het meest wenselijk wordt geacht. 

Individuele begeleiding  

     Aanleren/oefenen van vaardigheden met betrekking tot:                                  
 • communicatie 
 • sociale vaardigheden 
 • zelfredzaamheid 
 • structureren/plannen 
 • zelfstandigheid (zelfstandig wonen) 
Psycho-educatie
 • het vergroten van het zelfinzicht 
 • acceptatie van de handicap 
 • vergroten van kennis van autisme 
 • samenhang vinden in de dagelijkse leefwereld
  Vrijetijdsbesteding 
  • nieuwe vrijetijdsactiviteiten ontdekken en verkennen 
  • vergroten van het zelfvertrouwen waardoor het kind/ de jeugdige met autisme zelfstandiger in de maatschappij komt te staan.
  Ouderbegeleiding
  • informatie verschaffen omtrent stoornis en de betekenis hiervan voor gezin en familie 
  • inzicht krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van het kind/ de jeugdige met autisme 
  • praktische handvatten bieden en leren reflecteren op de eigen aanpak in de omgang     met het kind/ de jeugdige