NLD

Niet-verbale leerstoornis / Non-verbal Learning Disabilities (NLD) is een neuropsychologische aandoening, een leerstoornis die in de jaren 70 voor het eerst werd beschreven. De stoornis levert vooral problemen op in de non-verbale communicatie, en verschillende andere gebieden. Teneinde een zo juist mogelijke (neuropsychologische) diagnose te kunnen stellen is het tevens van belang inzicht te hebben in de didactische ontwikkeling, naast het beeld van de structuur van de intelligentie en persoonlijkheidsontwikkeling. De persoonlijkheden van mensen met NLD kunnen grote verschillen laten zien. De uiteindelijke diagnose wordt veelal beschreven als een combinatie van leerstoornissen en indien er sprake is van ernstige sociale problematiek als bijvoorbeeld atypisch autisme. Er bestaat overeenkomst tussen de symptomen van het syndroom van Asperger en NLD.  

Mogelijke kenmerken/ probleemgebieden
  • Weerstand tegen het opnemen en verwerken van nieuwe informatie waarbij het aanleren van routines vaak problemen oplevert. 
  • Door zijn goede verbale vaardigheden wordt een kind met NLD vaak te hoog ingeschat en dus overvraagd. Als er te veel prikkels binnenkomen (zoals visuele) kan dat leiden tot verwarring waaruit dan weer driftbuien, extreme koppigheid en angsten kunnen ontstaan. 
  • Problemen in de motorische ontwikkeling en slechte oog- handcoördinatie, mensen met NLD komen vaak over als 'onhandig' en/of 'houterig', zijn vaak traag, passief en onzeker in hun handelen.
  • Mensen met NLD begrijpen niet-verbale informatie vaak verkeerd. Doen zij dit wel dan weten zij niet correct te reageren. Contact leggen en op de juiste wijze onderhouden wordt daardoor bemoeilijkt. 
  • Moeite met herkennen van gebaren en gelaatsuitdrukkingen. Het herkennen van emoties van anderen en die van zichzelf te uiten levert vaak problemen/ verwarring op. Het maken van oogcontact is soms moeilijk en aanraken of aangeraakt worden kan problemen geven.
  • Moeite ondervinden met het verkrijgen en behouden van overzicht, vooral in een drukke omgeving.
  • Ook het ruimtelijk inzicht laat vaker te wensen over, hetgeen dan vooral wordt aangetroffen in schoolvakken als wiskunde en topografie. 
  • Door het onvermogen hun situatie te kunnen overzien en taken correct uit te voeren,  kunnen mensen met NLD stagneren en faalangst ontwikkelen. Dit kan tot frustratie leiden en zelfs agressief gedrag kan zichtbaar worden. Ten gevolge van voortdurende kritiek kan de faalangst ernstig worden versterkt.