Syndroom van Asperger

De Stoornis van Asperger is een variant van een autismespectrum stoornis, waarbij er vooral problemen worden ondervonden op twee gebieden, namelijk op het gebied van sociale interactie en gedrag/spel.

Sociale Interactie
Over het algemeen laten mensen met de Stoornis van Asperger vaak weinig wederkerigheid zien in het contact met andere mensen. Vriendschapsrelaties met leeftijdgenoten kunnen moeilijk worden begonnen en onderhouden/ vorm gegeven worden. Het valt hen vaak moeilijk vragen te stellen aan de ander of spontaan gezelligheid te delen met de ander.  Een groot deel van de mensen met de Stoornis van Asperger heeft moeite met het interpreteren van non-verbaal sociaal gedrag, zoals lichaamshoudingen of gelaatsuitdrukkingen. Ook het maken van oogcontact wordt vaak als moeilijk ervaren. 
    (Spel)Gedrag
    Naast hun problemen met sociale interactie, tonen mensen met een Stoornis van Asperger vaak beperkte, soms stereotype,  patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Er bestaat veelal een overmatige (ongewone) interesse in één bepaald onderwerp. Ook kunnen zij sterk vasthouden aan bepaalde, niet functionele, rituelen of gewoontes. 

    Verder mag er volgens de officiële (DSM-IV) criteria geen belangrijke algemene achterstand in de cognitieve ontwikkeling, de taalontwikkeling en de zelfredzaamheid zijn geweest. In het sociaal en/of beroepsmatig functioneren moet er sprake zijn van een duidelijke beperking.