Autisme

Een stoornis binnen het autistisch spectrum wordt veelal beschouwd als een aangeboren ontwikkelingsstoornis met een neurobiologische oorzaak. De hersenen van mensen met autisme functioneren daardoor anders. Mensen die leiden aan een dergelijke stoornis hebben moeite met de verwerking van informatie en prikkels die van buiten komen.

Een stoornis binnen het autistisch spectrum wordt doorgaans aangeduid als:
  • Autisme
  • Syndroom van Asperger
  • MCDD: Multiplex (Complex) Development Disorder
  • PDD-NOS: Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified 
  • A-typische ontwikkelingsstoornis of A-typisch Autisme
  • Aan autisme verwante stoornis
  • Contactstoornis
Allemaal benamingen die behoren tot stoornissen binnen het autistisch spectrum. Ondanks het feit dat er overlappende gedragskenmerken zichtbaar zijn, wordt tevens aangegeven dat een stoornis binnen het autistisch spectrum op diverse manieren tot uiting kan komen. Bijzonderheden in het gedrag zijn waarneembaar op verschillende gebieden bijvoorbeeld op het gebied communicatie en socialisatie. De stoornis heeft invloed op de gehele ontwikkeling van het kind, de jeugdige, de volwassene (pervasieve ontwikkelingsstoornis).