Plooy PedaConsult

Drs M.C. Plooy 
Orthopedagoog
Gespecialiseerd in Autisme, ADHD en ADD                                                                                            
Tel. 06-10837138
E.   plooypedaconsult@gmail.com
I.    www.plooypedaconsult.nl

Plooy PedaConsult biedt advies, begeleiding en behandeling (ambulant, individueel) voor uiteenlopende problematiek, waarbij aangesloten wordt bij de individuele mogelijkheden en behoeften. Ambulante begeleiding vindt meestal plaats terwijl de jeugdige thuis woont en zal daarbij zoveel mogelijk aansluiten bij de pedagogische structuur. 

De inzet van de hulpverlening wordt gevormd door mijn kennis op het gebied van orthopedagogiek, onderwijs, jeugdzorg, systeem- en gedragstherapeutische mogelijkheden voor interventie en mijn ervaring met ouders en hun kinderen, die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden. 

Het werkgebied beslaat met name de regio NoordWest Overijssel, Flevoland, Friesland en Drenthe.